Vil du ikke gerne have den fulde oplevelse?
Vend din tablet, så bliver det ikke bedre!

Kan man differentiere fragt fra en webshop?

Det korte svar er ja.

En Eventa webshop kan opsættes til at håndtere mange forskellige fragtløsninger, og løsningerne kan enten være gældende for alle ordrer, eller der kan indsættes bestemte kriterier for fragtløsningerne, så de kun bliver synlige hvis disse kriterier er til stede.

Det kan være at prisen skal differentieres afhængigt af hvor meget man køber for i shoppen. Det kan for eksempel være at man vil tilbyde gratis fragt på alle ordrer på 500 kr. eller derover, mens ordrer på under 500 kr. skal have en fragtpris på 49 kr.

I dette tilfælde opretter man de to fragtmuligheder og så holder webshoppen selv styr på at præsentere den rigtige fragt for kunden når han/hun er færdig med at handle.

Du kan også indtaste vægten på alle dine varer, og differentiere fragtpriserne afhængigt af den samlede vægt i ordren. Dette kan være en fordel i forhold til moms på fragt, men der er en del arbejde i at veje og indtaste alle varer, og dine kunder kan finde det svært med de forskellige priser.

Leverer du selv dine varer hos dine kunder, kan det være at du ønsker forskellige fragtpriser afhængigt af hvor langt væk kunden bor. Du kan også differentiere priserne på fragt afhængigt af afstanden til din kunde.